2009/05/25

BITARTEKARITZA AURKEZTEKO TUTORETZA JARDUERA
2009-04-25


Tutoretza toki ona izan daiteke bitartekaritza taldearen berri emateko, eta bidenabar, gatazkak konpontzeko unean baliabide gisa erabiltzen animatzeko. Jarraian, aurkezpen honetarako balizko gidoia eskainiko dugu.
Klasean oso erraza dirudien buruketa bat ebatzi eta denon aurrean komentatzeko eskatu dizute. Aurkeztu ezazu zeure burua eta eskatu laguntza.
Hona hemen:
Bikote bat goizean, biok jaiki berriak, sukaldean topo egin dute. Batak besteari galdetu dio:
Zertan ari zara sukaldean?
Deus ez. Laranjarik gelditzen ote zen ikustera etorri naiz.
Kontxo, hau kasualitatea! Ni ere laranja baten bila nentorren.
Hozkailua ireki eta laranja bakarra dagoela ikusi dute.
Nola konpondu arazoa? Zuk zer proposatuko zenieke?

Saiatu besteek erantzun diezazuten, eta lortzen ez baduzu aurreratu erantzun posibleren bat, hala nola:
Erditik moztu.
Zotz egin ea nori tokatzen zaion.
Erabaki nork behar duen gehien.
Batek amore eman dezala oraingoan, baina hurrengoan besteak amore emateko baldintzapean.

Bildu erantzun guztiak. Bozketa azkarra ere egin daiteke, guztiek parte hartzen dutela ziurtatzeko. Eskertu laguntza eta ondoren azaldu honako ideia hau:
Batzutan, arazoei aurre egin behar diegunean edo ikaskideren batekin gatazkarik dugunean, irtenbide azkarregiak bilatzen ditugu, egoerari buruzko informazio guztia bildu gabe edo irtenbidea erabaki baino lehen beste aukera posible batzuk bilatu edo aztertu gabe, era horretan bi aldekoendako egokiak izan daitezkeen akordioak lortzeko aukera galtzen dugularik.
Itzul gaitezen berriz sukaldera.
Eta bi aldekoei galdetzen badiegu laranja zertarako behar duten?
Galdera egindakoan, batek honako hau erantzun zuen:
Egarriak nago eta laranja zukua edateko irrikitan altxatu naiz.
Eta besteak:
Bada, nik azal pusketa batzuk bart prestatu nuen arroz-esnean botatzeko nahi nuen laranja.

Adibideak arrazoi ezberdinengatik gauza bera nahi duten bi pertsona adierazten digu. Hori ez da harrigarria. Izaera, zaletasun, interes, eta abarreko ezberdintasunek etengabe sorrarazten dituzte beharrak, zeinetatik bakarrik konturatzen baitzara bilatzen saiatuz gero.
Pertsona batek laranjaren zukua eta besteak azala nahi dutenean irtenbidea erraza da, biek nahi dutena hartzen ahal dutelako. Batzutan irtenbideak oso errazak izaten dira, komunikatzea besterik ez baitute eskatzen, baina beste batzuetan ez dira hain errazak.
Animatu eta ikastetxeko ikaskide, irakasle edo beste inorekin gatazkarik baldin baduzue, ez utzi usteltzen eta zuen arteko "rollo txarra" sortu dadin. Oso interesgarria izan daitekeen harremana galduko baitzenukete, zeuen buruarekin eta besteekin okerrago sentituko zinatekete eta gainera egoera txarra mantenduko litzateke.
Ez izan zalantzarik, bitartekaritza irtenbide ona izan daiteke.


"ACTIVIDAD DE TUTORÍA PARA PRESENTAR LA MEDIACIÓN"

La tutoría puede ser un buen espacio para informar de la existencia del equipo de mediación, y para animar a utilizar la mediación como un recurso importante para la reso­lución de conflictos. A continuación, ofrecemos un posible guión para esta presentación.
Preséntate y solicita su colaboración para que te ayuden a resolver un problema que parece muy sencillo, que te han propuesto en clase y te han pedido que les comen­tes. Dice así:
Una pareja se encuentra por la mañana, recién levantados, en la cocina ypregunta uno al otro: • •
- ¿Qué haces en la cocina?
- Nada, le contesta el otro. Venía a ver si quedaba alguna naranja.
- Vaya, qué coincidencia, dice el otro, yo también venía buscando una naranja.
Abren el frigorífico y se encuentran con que sólo queda una.
¿Cómo resolver el problema? ¿Tú que les propondrías?
Trata de que te respondan y si no lo consigues intenta adelantar alguna posible respuesta como:
- Cortarla por la mitad.
- Echarlo a suertes.
- Decidir quien la necesita más.
- Que uno ceda esta vez, pero con la condición de que en una próxima ocasión
cederá el otro. •
Recoge todas las respuestas. Puedes hacer una votación rápida para que todos par­ticipen. Agradece su colaboración y coméntales a continuación lo siguiente:
A veces, cuando nos enfrentamos a los problemas o tenemos algún conflicto con otro/a compañero/a buscamos soluciones demasiado rápidas sin recoger toda la infor­mación acerca de la situación o sin buscar otras opciones antes de pensar en la solu­ción final, perdiendo así la posibilidad de lograr acuerdos satisfactorios para ambos.
Volvamos a la cocina.
¿Y si preguntamos a cada parte para qué necesita la naranja?
Al hacer la pregunta, uno contestó:
- Tengo sed y me apetecía mucho tomar un zumo de naranja esta mañana.Y el otro:
- Pues, yo la quiero para echar unos trocitos de la cascara en el arroz conleche que preparé anoche.

El ejemplo muestra a dos personas que quieren lo mismo por diferentes razones. Esto no es sorprendente. Las diferencias de personalidad, de gustos, de intereses, etc., crean constantemente una divergencia de necesidades que sólo te das cuenta si tratas de buscarlas.
Cuando una persona quiere el jugo y la otra la cascara de una naranja la respues­ta es obvia ya que cada una puede tomar lo que quiere. A veces las soluciones son fáci­les, es cuestión de comunicarse, pero en otras ocasiones no resultan tan simples.
La mediación pretende ayudar a las partes en un conflicto a que se comuniquen, expresen sus necesidades al otro y traten de llegar a acuerdos satisfactorios para ambos.
Animaos, y cuando tengáis un conflicto con un compañero/a, profesor/a u otra persona del centro, no dejéis que se "pudra" o que se cree un "mal rollo" entre voso­tros. Os perderíais una relación que puede ser muy interesante, probablemente os sentiríais peor con los demás y con vosotros mismos y además continuaría la mala situación.
No lo dudéis, la mediación puede ser una buena solución.

© narcea, s. a. de ediciones Mediación de conflictos en Instituciones Educativas Torrego

No hay comentarios:

Publicar un comentario