2009/05/21


"Taller de mediación"
Objetivos:
General:
Mejorar el clima de convivencia del centro
Formar mediadores/as en resolución de conflictos según "Modelo integrado de regulación de la convivencia".

Específicos:
Reflexionar sobre los elementos básicos del conflicto.
Revisar los diferentes estilos de resolución de conflictos: ventajas e inconvenientes.
Examinar las habilidades básicas y ejercitarse en la práctica de alguna de las esenciales: "La escucha activa".
Conocer las respuestas habituales que dificultan la comunicación interpersonal.
Analizar las fases y características del proceso de mediación.
Contenidos:
Conocimiento mutuo.
Elementos del conflicto: protagonistas, intereses, sentimientos, etc.
Estilo personal.
"Las doce típicas": diversas respuestas a los problemas.
La mediación: fases, funciones, elementos, ventajas, etc.
Metodología/ Actividades:
Juegos
Trabajo en grupos
Vídeo
Dramatización
Debate
Temporalización:
Tres sesiones de tres horas :
1ª. Miércoles 11 de febrero: las tres últimas horas
2ª. Lunes 16 de febrero por la tarde: 15:00 - 18:00
3ª. Miércoles 18 de febrero: las tres primeras

"Bitartekaritza tailerra"
Helburuak:
Orokorra:
Ikastetxeko elkarbizitza giroa hobetu.
Bitartekarien formakuntza, "Elkarbizitzaren arautzerako eredu integratua" izeneko proiektuaren arabera.

Zehatzak:
Gatazkaren oinarrizko elementuei buruz hausnarketa egitea.
Gatazken konponketa mota ezberdinak berrikusi: abantailak eta oztopoak.
Oinarrizko trebetasunak ezagutu eta funtsezkoak diren batzuk praktikan jarri: "Entzute aktiboa".
Elkarren arteko komunikazioa eragozten dituzten ohiko erantzunak ezagutu.
Bitartekaritza prozesuaren ezaugarriak eta faseak aztertu.
Edukinak:
Elkar ezagutza.
Gatazkaren elementuak.
Norberaren estiloa.
"Hamabi tipikoak": arazoei ematen dizkiegun erantzunak.
Bitartekaritza: faseak, funtzioak, elementuak, ezaugarriak, etab.
Metodologia:
Jokoak
Talde lana
Bideoa
Dramatizazioa
Eztabaida
Saioak:
Hiru orduko hiru saio (9 ordu osotara):
1.a: Asteazkenean, otsailak 11: azkeneko hiru orduak.
2.a: Astelehenean, otsailak 16: arratsaldeko 15etatik 18etara.
3.a: Asteazkenean, otsailak 18: lehenengo hiru orduak.


No hay comentarios:

Publicar un comentario