2009/06/29

Hoy hemos donado la cantidad de dinero recogida en Kantuz por el alumnado de 1ºESO en Gares y Zizur a Maria Chege. Ella va hoy mismo hacia Kenya y se lleva una representación del alumnado navarro y unas cuantas cartas para el alumnado de allí. Esperamos noticias tuyas en setiembre. Buen viaje!
Gaur izan dugu txanda Maria Chegerekin eta Kantuz bildutako dirua eta hainbat eskutitz eman dizkiogu. Bera eta ikasle talde bat gaur bertan abiatuko dira bertarantz eta irailen berriro hitzordua hartu diogu bertako berriak zuzenean entzuteko gogoz. Ondo ibili!

2009/06/28

09-06-26 Zumaia-Zarautz 26-06-09

09-06-26 Zumaia-Zarautz 26-06-09
Gaur ikastetxe honetako hainbat irakaslek ibilaldi hau egin dugu. Zumaian hitzordua izan dugu flysch-a ikusteko. Lehengo oinez joan gara eta gero itsasontziz. Ikusgarria! Bazkaltzeko Zarautzera joan eta itsaso ondoan dagoen jatetxe batean bazkaldu dugu. Primeran!

Hoy parte del profesorado del instituto hemos ido a visistar el flysch a Zumaia. Primero hemos dado un paseo y después una excursión en barco. Hemos tenido ocasión de ver un paisaje majestuoso e irrepetible. Hemos comido en Zarautz en un restaurante con vistas al mar. Ha estado muy bien !

2009/06/18

Port Aventura 2009-06-15
El alumnado de 1º ESO y parte del profesorado del IES Zizur BHI hemos ido a este parque y lo hemos pasado muy bien.!!!Aqui unas fotos de este día!!!
IEs Zizur BHI-ko DBH 1. mailako ikasleak eta irakasleok priemeran pasatu dugu. Hemen egun horretako argazki batzuk!!!

2009/06/13

Zizur 2009-06-05
Hemen jende pila kantuz, Elordi dantzataldea, trikitilariak, hainbat fanilia,... Oso gustura ibili ginen! Euria goian- behean bukatu genuen.
Nos hemos reunido un grupo numeroso de gente, grupo de danzas Elordi, trikitilaris, familias, ... Una tormentanos hizo que no pudieramos continuar.
http://picasaweb.google.es/carberar/Zizur20090605?authkey=Gv1sRgCIHjz8CGgub3MQ&feat=email#slideshow/5344109013092825570


2009/06/03

!Este es nuestro logotipo!

Ha sido diseñado por Dani Laskurain, profesor de plástica del instituto.
Hau da gure logotipoa!
Dani laskurainek egin digu. Bera instituko plastikako irakaslea da.

2009/05/30

GARESen KANTUZ!!
Gaur hemen Gares-eko Ikastetxeko eta IES Zizur BHI-ko hainbat ikasle, irakasle, Peio Muniain tartean, zuzendaritzako kide eta familia elkartu gara kantuz. Gurekin egon dira bertako alkatea eta gaiteroak, Zizurko trikitalariak, Elordi dantzataldea, eta "El txalet", "La tasca" eta "Kulisarko" elkarteak ere. Ikaragarrizko harrera izan dugu eta bildutakoa Kenyan bigarren hezkuntzarako ikastetxe bat eraikitzen laguntzeko izango da.Gurekin izan da proiektu honen bultzatzaile den Maria Chege ere.Hoy nos hemos reunido aquí algunos alumnos,profesores, Peio Munian también,miembros de los equipos directivos y familias con el objetivo de recaudar fondos para la construcción de un centro de enseñanza secundaria en Kenya. Han estado con nosotros también el alcalde y los gaiteros de Puente La Reina, los Trikitilaris de Zizur, el Grupo de danzas Elordi y las asociaciones el Txalet, La Tasca y Kulisarko. Todos nos han ofrecido una calida acogida.Maria Chege, impulsora del proyecto, ha disfrutado con nosotros también.

2009/05/25

BITARTEKARITZARI BURUZKO INFORMAZIOA

Ikastetxeko ikasle eta irakasle guztiei banatuko zaien informazio orribikoa egiteak bitartekaritzaren programari buruzko informazioa ikastetxeko pertsona guztiengana iristea ahalbidetuko du. Gainera bitartekaritza taldearen lehengo lana izanen da eta horregatik, berau egiteko prozesuan zalantzak argitu eta ezarpenaren aspektu zehatzak finkatuko dira. Ondoren, informazio orribiko edo folleto batek izan beharko lituzkeen funtsezko edukinen proposamena iradokitzen dugu.
Zer da bitartekaritza?
Bitartekaritza borrokak eta gatazkak konpontzeko balio duen metodoa da. Borondatezko prozesua da eta bertan gatazka duten bi pertsonei aukera eskaintzen zaie hirugarren pertsona "neutral" batekin (bitartekaria) elkartu daitezela, arazoari buruz mintzatu eta hitzarmen edo akordio batera iristeko asmoz.
Beste modu batez esanda, eskolan diren pertsonen arteko gatazkak konpontzearren eragiten duen hezkuntza zerbitzua da, akordio batera iritsi daitezen laguntzen duena.
Bitartekaritzaren ideia nagusiak
Ekintza kooperatiboa da, eta ez konpetitiboa.
Gatazkak konpontzeko prozesuan oinarritzen da.
Iraganari begira ez, baizik eta etorkizunari begira dago bideratuta.
Bi irabazle izaten dira.
Zintzotasuna eta argitasuna eskatzen ditu.
Borondatezkoa da.
Beharrak dira bitartekaritzaren kezka, eta ez jarrerak.
Boterea homogeneizatzen saiatzen da.
Ez da mehatxatzailea, ez da zigortzailea.
Isilpekoa da.
Nor izan daiteke bitartekaria?
Eskola komunitateko edozein kide izan daiteke bitartekaria. Honako hauexek dira bitartekariaren ezaugarriak:
Neutrala da. Ez da inoren aldekoa agertuko.
Ez du epaitzen. Bere iritziek ez dute eraginik izan behar bi aldeetako partaideekin dituen harremanetan.
Entzule ona da. Enpatia agertuko du bi aldeekin eta entzuketa aktiboaren teknikak erabiliko ditu.
Sinetsi eta konfiantza mantentzen du. Bi aldeak gustura eta ulertuak sentitu daitezen interesa dauka.
Pazientzia behar du. Prest egonen da bi aldeei laguntzeko.
Izan nahi al duzu bitartekari zure institutuan?
Bitartekaritza prozesua
Bitartekaritza prozesuan bi bitartekari daude.
Gatazka daukaten bi aldeek euren jarrerak eta interesak adierazten dituzte.
Aldeek elkarri entzun eta irtenbideak proposatzen dituzte.
Bi aldeetarako onak eta bidezkoak diren irtenbideak adosten dira.

Bitartekaritzaren bidez konpontzen diren ohiko gatazkak
Elkarbizitzarako arauen urratze larria suposatzen ez duten gatazkak, esate baterako:
Ikasleen arteko gatazkak: irainak, mehatxuak, zurrumurru mingarriak zabaltzea, harreman gaiztoak, etab.
Hondatu diren lagun harremanak.
Irakasle eta ikasleen arteko gatazkak.
Atseginak ez diren edo bidezkoak iruditzen ez zaizkigun egoerak.
Helduen arteko arazoak: irakasleak, familiak, irakasle ez diren langileak, etab.
Zer beste aukera gelditzen dira?
Ikastetxeko barne arautegiari lotu.
Harreman interesgarriak galdu.
Ezer ez egin eta nor bere buruarekin eta besteekin gero eta okerrago sentitzea.
Ahal izanez gero, gatazkaren beste aldekoarekin hitz egin.
Arazoarekin jarraitu.
Bitartekaritzak irtenbidea bilatzen ezinezkoa egiten zaizkigun arazoak azaleratzea ahalbidetzen du, beti ere bi aldeek, borondatez, denon arteko irtenbidea topatzeko nahia erakusten badute.
"FOLLETO INFORMATIVO SOBRE LA MEDIACIÓN"

La creación de un folleto o tríptico informativo, que se reparte entre todos los profesores y alumnos del centro, asegura que la información sobre el programa de mediación llegue a todas las personas. Además será una de las primeras tareas del equipo de mediación y, en su elaboración, se aclararán dudas y se ayudarán a definir aspectos concretos de su aplicación. A continuación sugerimos una propuesta de los contenidos fundamentales que debería incluir un folleto informativo.
¿Qué es la Mediación?
La mediación es un método para resolver disputas y conflictos. Es un proceso voluntario en el que se brinda la oportunidad a dos personas en conflicto que se reú­nan con una tercera persona neutral (mediador), para hablar de su problema e inten­tar llegar a un acuerdo.
Es un servicio educativo que interviene en conflictos interpersonales en la escue­la ayudando a que las partes lleguen ellas mismas a un acuerdo.
Los Principios de la mediación
• Es un acto cooperativo en vez de competitivo
• Se basa en un proceso de resolución de conflictos
• Está orientado hacia el futuro en vez del pasado'
• Hay dos posibles ganadores
• Exige honestidad y franqueza
• Es voluntario
• Se preocupa por las necesidades en vez de las posiciones
• Intenta homogeneizar el poder
• No es amenazante, no es punitivo
• Es confidencial
¿Quién puede ser mediador?
Cualquier miembro de la comunidad educativa puede ser mediador. Estas son sus cualidades:
• Es neutral. No trata de favorecer a ninguna parte
• No enjuicia. No permite que sus opiniones afecten su trato con los participantes
• Es buen oyente. Empaliza con las partes y usa técnicas de escucha activa
• Cree y mantiene la confianza. Está interesado en que las partes se sientan a
gusto y comprendidas
• Es paciente. Está dispuesto a ayudar a las partes
¿Quieres ser tú un mediador en el Instituto? El proceso de mediación
En el proceso de mediación hay dos mediadores.
Las partes en disputa exponen sus posiciones e intereses
Las partes se escuchan mutuamente y proponen soluciones.
Se acuerdan soluciones satisfactorias y justas para las dos partes.
Conflictos típicos que se resuelven en mediación
• AqueEos que no supongan una transgresión grave de las normas de convivencia,
tales como:
• Disputas entre alumnos: insultos, amenazas, sembrar rumores dañinos, malas
relaciones, etc.
• Amistades que se han deteriorado
• Conflictos entre profesores y alumnos y viceversa
• Situaciones que desagraden o parezcan injustas
• Problemas entre miembros adultos: profesores, familias, personal no docente, etc.
¿Qué otras opciones quedan?
Atenerse al reglamento disciplinario del centro.
Perder relaciones interesantes.
No hacer nada y sentirse cada vez peor con los demás y con uno mismo.
Hablar si se puede con la otra parte del conflicto.
Continuar con el problema.
La mediación permite sacar a la luz problemas que no sabríamos cómo resolver, siempre que las dos partes, voluntariamente, accedan a intentar encontrar una solu­ción conjunta.

© narcea, s. a. de ediciones "Mediación de conflictos en instituciones educativas" Torrego
MEDIADORES/ BITARTEKARIAK 2008-2009
BITARTEKARITZA AURKEZTEKO TUTORETZA JARDUERA
2009-04-25


Tutoretza toki ona izan daiteke bitartekaritza taldearen berri emateko, eta bidenabar, gatazkak konpontzeko unean baliabide gisa erabiltzen animatzeko. Jarraian, aurkezpen honetarako balizko gidoia eskainiko dugu.
Klasean oso erraza dirudien buruketa bat ebatzi eta denon aurrean komentatzeko eskatu dizute. Aurkeztu ezazu zeure burua eta eskatu laguntza.
Hona hemen:
Bikote bat goizean, biok jaiki berriak, sukaldean topo egin dute. Batak besteari galdetu dio:
Zertan ari zara sukaldean?
Deus ez. Laranjarik gelditzen ote zen ikustera etorri naiz.
Kontxo, hau kasualitatea! Ni ere laranja baten bila nentorren.
Hozkailua ireki eta laranja bakarra dagoela ikusi dute.
Nola konpondu arazoa? Zuk zer proposatuko zenieke?

Saiatu besteek erantzun diezazuten, eta lortzen ez baduzu aurreratu erantzun posibleren bat, hala nola:
Erditik moztu.
Zotz egin ea nori tokatzen zaion.
Erabaki nork behar duen gehien.
Batek amore eman dezala oraingoan, baina hurrengoan besteak amore emateko baldintzapean.

Bildu erantzun guztiak. Bozketa azkarra ere egin daiteke, guztiek parte hartzen dutela ziurtatzeko. Eskertu laguntza eta ondoren azaldu honako ideia hau:
Batzutan, arazoei aurre egin behar diegunean edo ikaskideren batekin gatazkarik dugunean, irtenbide azkarregiak bilatzen ditugu, egoerari buruzko informazio guztia bildu gabe edo irtenbidea erabaki baino lehen beste aukera posible batzuk bilatu edo aztertu gabe, era horretan bi aldekoendako egokiak izan daitezkeen akordioak lortzeko aukera galtzen dugularik.
Itzul gaitezen berriz sukaldera.
Eta bi aldekoei galdetzen badiegu laranja zertarako behar duten?
Galdera egindakoan, batek honako hau erantzun zuen:
Egarriak nago eta laranja zukua edateko irrikitan altxatu naiz.
Eta besteak:
Bada, nik azal pusketa batzuk bart prestatu nuen arroz-esnean botatzeko nahi nuen laranja.

Adibideak arrazoi ezberdinengatik gauza bera nahi duten bi pertsona adierazten digu. Hori ez da harrigarria. Izaera, zaletasun, interes, eta abarreko ezberdintasunek etengabe sorrarazten dituzte beharrak, zeinetatik bakarrik konturatzen baitzara bilatzen saiatuz gero.
Pertsona batek laranjaren zukua eta besteak azala nahi dutenean irtenbidea erraza da, biek nahi dutena hartzen ahal dutelako. Batzutan irtenbideak oso errazak izaten dira, komunikatzea besterik ez baitute eskatzen, baina beste batzuetan ez dira hain errazak.
Animatu eta ikastetxeko ikaskide, irakasle edo beste inorekin gatazkarik baldin baduzue, ez utzi usteltzen eta zuen arteko "rollo txarra" sortu dadin. Oso interesgarria izan daitekeen harremana galduko baitzenukete, zeuen buruarekin eta besteekin okerrago sentituko zinatekete eta gainera egoera txarra mantenduko litzateke.
Ez izan zalantzarik, bitartekaritza irtenbide ona izan daiteke.


"ACTIVIDAD DE TUTORÍA PARA PRESENTAR LA MEDIACIÓN"

La tutoría puede ser un buen espacio para informar de la existencia del equipo de mediación, y para animar a utilizar la mediación como un recurso importante para la reso­lución de conflictos. A continuación, ofrecemos un posible guión para esta presentación.
Preséntate y solicita su colaboración para que te ayuden a resolver un problema que parece muy sencillo, que te han propuesto en clase y te han pedido que les comen­tes. Dice así:
Una pareja se encuentra por la mañana, recién levantados, en la cocina ypregunta uno al otro: • •
- ¿Qué haces en la cocina?
- Nada, le contesta el otro. Venía a ver si quedaba alguna naranja.
- Vaya, qué coincidencia, dice el otro, yo también venía buscando una naranja.
Abren el frigorífico y se encuentran con que sólo queda una.
¿Cómo resolver el problema? ¿Tú que les propondrías?
Trata de que te respondan y si no lo consigues intenta adelantar alguna posible respuesta como:
- Cortarla por la mitad.
- Echarlo a suertes.
- Decidir quien la necesita más.
- Que uno ceda esta vez, pero con la condición de que en una próxima ocasión
cederá el otro. •
Recoge todas las respuestas. Puedes hacer una votación rápida para que todos par­ticipen. Agradece su colaboración y coméntales a continuación lo siguiente:
A veces, cuando nos enfrentamos a los problemas o tenemos algún conflicto con otro/a compañero/a buscamos soluciones demasiado rápidas sin recoger toda la infor­mación acerca de la situación o sin buscar otras opciones antes de pensar en la solu­ción final, perdiendo así la posibilidad de lograr acuerdos satisfactorios para ambos.
Volvamos a la cocina.
¿Y si preguntamos a cada parte para qué necesita la naranja?
Al hacer la pregunta, uno contestó:
- Tengo sed y me apetecía mucho tomar un zumo de naranja esta mañana.Y el otro:
- Pues, yo la quiero para echar unos trocitos de la cascara en el arroz conleche que preparé anoche.

El ejemplo muestra a dos personas que quieren lo mismo por diferentes razones. Esto no es sorprendente. Las diferencias de personalidad, de gustos, de intereses, etc., crean constantemente una divergencia de necesidades que sólo te das cuenta si tratas de buscarlas.
Cuando una persona quiere el jugo y la otra la cascara de una naranja la respues­ta es obvia ya que cada una puede tomar lo que quiere. A veces las soluciones son fáci­les, es cuestión de comunicarse, pero en otras ocasiones no resultan tan simples.
La mediación pretende ayudar a las partes en un conflicto a que se comuniquen, expresen sus necesidades al otro y traten de llegar a acuerdos satisfactorios para ambos.
Animaos, y cuando tengáis un conflicto con un compañero/a, profesor/a u otra persona del centro, no dejéis que se "pudra" o que se cree un "mal rollo" entre voso­tros. Os perderíais una relación que puede ser muy interesante, probablemente os sentiríais peor con los demás y con vosotros mismos y además continuaría la mala situación.
No lo dudéis, la mediación puede ser una buena solución.

© narcea, s. a. de ediciones Mediación de conflictos en Instituciones Educativas Torrego
TALLER DE MEDIACIÓN/BITARTEKARITZA TAILERRA 2008-2009

2009/05/21


"Taller de mediación"
Objetivos:
General:
Mejorar el clima de convivencia del centro
Formar mediadores/as en resolución de conflictos según "Modelo integrado de regulación de la convivencia".

Específicos:
Reflexionar sobre los elementos básicos del conflicto.
Revisar los diferentes estilos de resolución de conflictos: ventajas e inconvenientes.
Examinar las habilidades básicas y ejercitarse en la práctica de alguna de las esenciales: "La escucha activa".
Conocer las respuestas habituales que dificultan la comunicación interpersonal.
Analizar las fases y características del proceso de mediación.
Contenidos:
Conocimiento mutuo.
Elementos del conflicto: protagonistas, intereses, sentimientos, etc.
Estilo personal.
"Las doce típicas": diversas respuestas a los problemas.
La mediación: fases, funciones, elementos, ventajas, etc.
Metodología/ Actividades:
Juegos
Trabajo en grupos
Vídeo
Dramatización
Debate
Temporalización:
Tres sesiones de tres horas :
1ª. Miércoles 11 de febrero: las tres últimas horas
2ª. Lunes 16 de febrero por la tarde: 15:00 - 18:00
3ª. Miércoles 18 de febrero: las tres primeras

"Bitartekaritza tailerra"
Helburuak:
Orokorra:
Ikastetxeko elkarbizitza giroa hobetu.
Bitartekarien formakuntza, "Elkarbizitzaren arautzerako eredu integratua" izeneko proiektuaren arabera.

Zehatzak:
Gatazkaren oinarrizko elementuei buruz hausnarketa egitea.
Gatazken konponketa mota ezberdinak berrikusi: abantailak eta oztopoak.
Oinarrizko trebetasunak ezagutu eta funtsezkoak diren batzuk praktikan jarri: "Entzute aktiboa".
Elkarren arteko komunikazioa eragozten dituzten ohiko erantzunak ezagutu.
Bitartekaritza prozesuaren ezaugarriak eta faseak aztertu.
Edukinak:
Elkar ezagutza.
Gatazkaren elementuak.
Norberaren estiloa.
"Hamabi tipikoak": arazoei ematen dizkiegun erantzunak.
Bitartekaritza: faseak, funtzioak, elementuak, ezaugarriak, etab.
Metodologia:
Jokoak
Talde lana
Bideoa
Dramatizazioa
Eztabaida
Saioak:
Hiru orduko hiru saio (9 ordu osotara):
1.a: Asteazkenean, otsailak 11: azkeneko hiru orduak.
2.a: Astelehenean, otsailak 16: arratsaldeko 15etatik 18etara.
3.a: Asteazkenean, otsailak 18: lehenengo hiru orduak.