2012/01/20

I. Bitartekaritza Tailerra/ Taller 1 de mediación

El profesorado de este instituto tiene un compromiso claro dirigido a la mejora de la Convivencia Escolar. En la planificación de actividades para crear contextos educativos, que sean afectivamente más próximos y solidarios venimos desarrollando los “Talleres de Mediación”. Se han creado tres, con un grado creciente de profundización.

A continuación, os presentamos algunas instantáneas del “Taller de Mediación I”. En él, al alumnado se les inicia en el aprendizaje de algunas técnicas y estrategias para poder mediar en la resolución de conflictos y en dar valor al saber escuchar, a dialogar, a negociar... en definitiva a ayudar.

Las imágenes reflejan que en este Taller están creciendo como personas mirando horizontes que van más allá de lo académico.

El alumnado voluntario que ha participado en “Taller de Mediación I” nos ha sorprendido por su perfil solidario, por la buena energía que han transmitido en todas las actividades y por las aportaciones bien matizadas en los comentarios que hacían. El nivel de colaboración e implicación en las diversas propuestas del Taller ha sido muy alto

Deciros que a veces, es muy reconfortante ver alumnos que saben establecer relaciones cordiales y que demuestran tener comportamientos tan adaptados y maduros.

Institutu honetako irakasleek konpromiso nabarmena daukate Eskolako Bizikidetzaren alde. Afektiboki hurbilago eta solidarioago gertatuko diren hezkuntza-testuinguruak sortzeko jardueren planifikazioari dagokionez, hainbat “Bitartekaritza Tailer” garatu ditugu dagoeneko. Hurrenez hurren gero eta sakontasun-maila handiagoa izan duten hiru, hain zuzen ere.

“I. Bitartekaritza Tailerra”ren argazki batzuk agertuko dizkizuegu jarraian. Tailerrean, zenbait teknika eta estrategia erakusten zaizkio ikasleari, hartara gatazken ebazpenean bitartekaritza egin ahal izan dezan eta entzuten, solastatzen, negoziatzen (hots, laguntzen) jakiteari balio eman diezaion.

Tailer honetako irudiek erakusten dutenez, eginkizun akademikoen haratagoko mugak aztertzen dituzten gizakien pare hazten ari dira ikasleak.

“I. Bitartekaritza Tailer”ean parte hartu duten ikasleek harrituta gauzkate beren izaera solidarioarekin, jarduera guztietan helarazi duten energia bikainarekin eta egin dituzten iruzkinen ekarpen ezin finagoarekin. Oso goi mailako lankidetza eta inplikazioa eskaini dituzte Tailerreko proposamen guztietan.

Bukatzeko, esan behar dizuegu oso atsegingarria dela ikustea hainbat ikaslek harreman adiskidetsuak eta arras jokabide egoki eta helduak dituztela.

No hay comentarios:

Publicar un comentario