2011/02/24

BITARTEKARITZA/ MEDIACIÓN 2010-2011

A lo largo de una intensa jornada de seis horas de trabajo, distribuidos en tres niveles diferentes, el pasado 16 de Febrero el IES Zizur BHI volvió a organizar, un año más, el denominado genéricamente “Taller de Mediación”.

Dicho taller, tiene como objetivo general capacitar al alumnado en mediación, resolución positiva de conflictos y mejora de la convivencia.

Los contenidos fueron cuidadosamente preparados por parte de un equipo multidisciplinar del centro, en el que trabajan coordinadamente y desde cursos anteriores, docentes de diferentes áreas y departamentos.

De esta forma, las actividades realizadas en los distintos grupos fueron muy dinámicas y variadas; si bien todas ellas se centraron en varios elementos comunes como son:

La cohesión grupal, el conocimiento mutuo, las fases de la mediación formal, la empatía, la escucha activa, el análisis del conflicto y las respuestas inadecuadas al mismo, habilidades personales y sociales, modelos de comportamiento, el análisis de casos y varias simulaciones dramatizadas


Joan zen otsailaren 16an, sei orduko jardunaldi bizi batean zehar eta hiru mailatan banaturik, IES Zizur BHI-k, beste urte batez, “Arartekotasun Tailerra” izenekoa antolatu zuen.

Tailerraren xede orokorra honako hau izan da: ikasleak arartekotasunean, gatazken ebazpen baikorrean eta bizikidetzaren hobekuntzan trebatzea.

Tailerraren edukiak oso kontuz prestatu zituen ikastetxeko talde diziplina arteko batek, non, aurreko ikasturteez geroztik, koordinaturik lan egiten duten hainbat sail eta mintegitako irakasleek.

Gauzak horrela, taldeetan eginiko jarduerak oso dinamikoak eta askotarikoak izan ziren. Nolanahi ere, guztiek honako gai amankomun hauetan egin zuten indar: Talde kohesioa, elkarren ezagutza, arartekotasun formalaren aldiak, enpatia, entzunketa aktiboa, gatazkaren azterketa eta berari buruzko erantzun desegokiak, trebetasun pertsonal eta sozialak, portaera ereduak, hainbat gertakariren azterketa eta zenbait simulazioren antzezpena.


No hay comentarios:

Publicar un comentario